Όροι Χρήσης 
 

 


Η υπηρεσία που πρόκειται να προμηθευτείτε (εισιτήρια αγώνων ή λοιπών άλλων εκδηλώσεων) παρέχεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), η οποία είναι τριτοβάθμιο αθλητικό σωματείο, εγγεγραμμένο στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η έδρα της ΕΠΟ βρίσκεται στην Αθήνα, στο Πάρκο Γουδή, 115 10 με ΑΦΜ 090036380 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών. Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της σχετικής ιστοσελίδας για την ΕΠΟ εντός του διαδικτυακού ιστοτόπου του παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης και έκδοσης εισιτηρίων συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά σε αυτήν.


 
ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, της αγοράς εισιτηρίων από δικαιοπρακτικά ανίκανα άτομα και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοτόπου , θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα νόμιμα διαθέσιμα μέσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ). 


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

H ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) περιλαμβάνουν:
1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. 
2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας.           
3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.pame-ethniki.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.      

 

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 

H υπηρεσία πώλησης εισιτηρίων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.pame-ethniki.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ). Αν έχετε κάποια απορία ή παράπονο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο (+30) 210 9306000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ticketing@epo.gr . Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να απευθυνθείτε στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή στην οικεία Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού. Οι Όροι Αγοράς υπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

  • Τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας για διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας: Ο Κάτοχος δεσμεύεται να τηρεί τους νόμους, τα πρωτόκολλα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και αποφάσεις των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, ως εκάστοτε ισχύουν ακόμη και αν μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με τα εκάστοτε ισχύοντα κατά το χρόνο εισόδου υγειονομικά πρωτόκολλα και η ΕΠΟ θα ενημερώνει τους Κατόχους των Εισιτηρίων σχετικά με τις όποιες αλλαγές προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν. Η ΕΠΟ επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για την αναζήτηση κάθε ζημίας σε βάρος της από τη μη τήρηση των ως άνω νόμων, των υγειονομικών πρωτοκόλλων, των οδηγιών, των εγκυκλίων και των αποφάσεων των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, ως εκάστοτε ισχύουν από τους Κατόχους.
  • Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διεξάγει οποιαδήποτε διαφημιστική ή εμπορική δραστηριότητα στο γήπεδο του αγώνα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΠΟ ή της UEFA.
  • Τα εισιτήρια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, όπως για προβολή, διαφήμιση, χρήση ως βραβείο σε διαγωνισμό/κληρώσεις ή ως μέρος πακέτου φιλοξενίας ή ταξιδιού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΠΟ ή της UEFA.
  • Όλοι οι παρευρισκόμενοι στον αγώνα αναγνωρίζουν ότι μπορεί να γίνει χρήση ( χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής) της φωνής, της εικόνας ή/και της μορφής τους σε στατικές εικόνες, φωτογραφίες και οπτικοακουστικές μεταδόσεις που σχετίζονται με τον αγώνα.
  • Κανένα πρόσωπο που παρακολουθεί τον αγώνα δεν μπορεί, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΠΟ ή της UEFA, να καταγράψει, να μεταδώσει ή/και να εκμεταλλευτεί οποιονδήποτε ήχο, εικόνα, δεδομένα, στατιστικά στοιχεία ή/και περιγραφή του αγώνα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από ιδιωτική χρήση.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

 

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι προφανώς λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό από λάθος εισαγωγή στοιχείων από εσάς ή από λάθος πληροφόρηση που είχατε ή από πρόσκαιρο λάθος στο λογισμικό του www.pame-ethniki.gr,τότε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο σας και να σας επιστρέψει το ποσό που πληρώσατε. 


ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.  
  


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η παραλαβή των εισιτηρίων σας, γίνεται είτε μέσω λήψης αυτών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώσατε είτε από τα προκαθορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, είτε –αν πρόκειται για απλό εισιτήριο αγώνα- από τα εκδοτήρια του γηπέδου όπου θα διεξάγετε ο αγώνας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κατά την άφιξή σας στο γήπεδο θα πρέπει –απαραιτήτως- να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας, ως πιστοποιητικό.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Δεν επιτρέπεται να έχετε στην κατοχή σας τα ακόλουθα αντικείμενα εντός του Γηπέδου:

1. Όπλα κάθε είδους. 
2. Οτιδήποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, ή για να τέμνει, πλήττει ή διαπερνά ή ως βλήμα, ιδιαιτέρως δε μακρές ομπρέλες, κράνη και άλλα δύσχρηστα όργανα.          
3. Φιάλες, κύπελλα, κούπες ή κουτιά κάθε μορφής, ως επίσης και άλλα αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί από γυαλί ή κάθε άλλο εξαιρετικά σκληρό υλικό.         
4. Πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, σκόνη καπνού, καπνογόνα ή άλλα πυροτεχνήματα.           
5. Οινοπνευματώδη ποτά κάθε μορφής, ναρκωτικά ή διεγερτικά.    
6. Ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό υλικό ή υλικό πολιτικής προπαγάνδας.        
7. Ιστοί ή κοντάρια πανό κάθε μορφής. Επιτρέπονται μόνον εύκαμπτα πλαστικά κοντάρια και αναδιπλούμενα κοντάρια που δεν υπερβαίνουν σε μήκος το 1 μέτρο και 1 εκατοστόμετρο σε διάμετρο.
8. Πανό ή σημαίες μεγαλύτερες από 2 μέτρα Χ 1,50 μέτρα, σημαίες και πανό μικρότερου μεγέθους επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο θεωρείται "χαμηλής ευφλεκτότητας" και έχει τεθεί προηγούμενα υπόψη της γηπεδούχου ομάδας.        
9. Οι ομάδες οργανωμένων φιλάθλων που διαθέτουν γιγαντοσημαίες πρέπει να το γνωστοποιήσουν στην γηπεδούχο ομάδα πριν τον αγώνα προκειμένου να αποφασισθεί εάν θα επιτραπούν οι γιγαντοσημαίες αυτές.
10. Ζώα, με την εξαίρεση σκύλων τυφλών και αστυνομικών σκύλων.        
11. Κάθε εμπορικό, πολιτικό, θρησκευτικό αντικείμενο ή αντικείμενο διαφημιστικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των πανό, σημάτων, συμβόλων και φυλλαδίων ή κάθε μορφής εμπορικά αντικείμενα και υλικό ή αντικείμενα και υλικό διαφημιστικής προώθησης.   
12. Κουτιά ψεκασμού αερίου, διαβρωτικές, εύφλεκτες ουσίες, βαφές ή δοχεία που περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι βλαπτικές στην υγεία ή είναι εξαιρετικά εύφλεκτες.           
13. Δύσχρηστα αντικείμενα όπως σκάλες, σκαμνιά, (πτυσσόμενες) καρέκλες, κιβώτια, μεγάλες σακούλες, σακίδια πλάτης, βαλίτσες και αθλητικοί σάκοι. Ο όρος "δύσχρηστος" νοείται ότι υπέχει την έννοια κάθε αντικειμένου που είναι μεγαλύτερο από 25cm X 25cm X 25cm και δεν μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από το κάθισμα μέσα στο Γήπεδο.   
14. Μεγάλες ποσότητες χαρτιού και/ή χαρτοταινιών.          
15. Μηχανικώς χειριζόμενα όργανα που παράγουν θόρυβο όπως τηλεβόες και κόρνες.           
16. Δείκτες λέιζερ       .
17. Φωτογραφικές μηχανές (εκτός για προσωπική χρήση, περίπτωση κατά την οποία θα έχουν ένα σετ ανταλλακτικών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών), επαγγελματικές μηχανές λήψεως ή άλλο επαγγελματικό εξοπλισμό εγγραφής ήχου ή εικόνας.       
18. Κάθε συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για σκοπούς εμπορικής αναμεταδόσεως ή διανομής ήχου, εικόνας, περιγραφής ή αποτελεσμάτων των εκδηλώσεων μέσω του διαδικτύου ή άλλων μορφών μέσων. 
19. Άλλα αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν την δημόσια ασφάλεια.

Εάν κάποια από τα ως άνω αντικείμενα βρεθούν στην κατοχή φιλάθλου κατά την είσοδό του στο γήπεδο, θα παρακρατούνται από την αστυνομία για προσωρινή φύλαξη. Εάν υπάρχει σαφής απόδειξη ποινικού αδικήματος, οι δυνάμεις ασφαλείας μπορούν να θέσουν το πρόσωπο υπό περιορισμό μέχρις ότου παραδοθεί στην αστυνομία, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ- ΑΝΑΒΟΛΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

 

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας ή υπαναχώρηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.                       
Σε περίπτωση αναβολής αγώνα, δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές εισιτηρίων και η ΕΠΟ θα ενημερώνει εγκαίρως, κατά το μέτρο του δυνατού, τους χρήστες για τη νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αγώνα.                       
Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης αγώνα δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων που σχετίζονται με έξτρα χρεώσεις. Στην περίπτωση που εγκριθεί η ακύρωση κάποιας συναλλαγής από την ΕΠΟ, τότε επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία του εισιτηρίου και όχι οι πρόσθετες χρεώσεις (αμοιβή παροχής υπηρεσιών για τη διάθεση εισιτηρίων, χρεώσεις διεκπεραίωσης κ.α.).

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

Οι χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, περιστασιακή, έκτακτη ή επακόλουθη ζημιά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ζημιών από απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης δεδομένων ή άυλων απωλειών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας υπηρεσιών διαχείρισης και έκδοσης εισιτηρίων των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την  Ομοσπονδία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο. Σε καμία περίπτωση η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκληθούν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και έκδοσης εισιτηρίων. Σε κάθε περίπτωση εφόσον φίλαθλος υπέστη ζημία από την ως άνω αιτία, η ΕΠΟ δεν φέρει ευθύνη για την αποζημίωση αυτού.

Οι φίλαθλοι υποχρεούνται να ακολουθούν τις εκάστοτε χορηγούμενες από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία οδηγίες για την προσέλευσή τους στο γήπεδο και τη συμπεριφορά τους εντός αυτού και να προσέρχονται έχοντας επαρκή χρονικό περιθώριο για την απρόσκοπτη είσοδό τους στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

Οι όροι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και σε περίπτωση διαφωνίας αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@epo.gr.

 

 

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)
www.epo.gr

Τμήμα Εισιτηρίων

ticketing@epo.gr

Tηλ. (+30) 210 9306000