Νέος Λογαριασμός
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω προκειμένου να κάνετε καινούργια εγγραφή

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα
Επώνυμο
ΑΜΚΑ
Φύλο

Στοιχεία Διεύθυνσης

Χώρα
Πόλη
Ταχ. Κώδικας
Περιοχή

Στοιχεία Λογαριασμού

e-mail

Συμπληρώστε το νέο κωδικό εδώ
O κωδικός θα πρέπει να περιέχει:

  Τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα

  Τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα

  Τουλάχιστον έναν αριθμό

  Ελάχιστοι χαρακτήρες:  8

  Μόνο λατινικούς χαρακτήρες

  Μην χρησιμοποιείτε τους τελευταίους 1  κωδικούς

Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό εδώ
Γλώσσα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κινητό
Τρόπος Επικοινωνίας
Δέχομαι τους όρους χρήσης που αναγράφονται εδώ *
Δέχομαι τους όρους προσωπικών δεδομένων που αναγράφονται εδώ *
Λήψη ενημερώσεων:Επιλέξτε το πλαίσιο προκειμένου να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό που σχετίζεται με την Εθνική Ομάδα, και ενημερώσεων για τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ταξίδια με την Εθνική, δώρα και άλλες παροχές, και της λήψης του επίσημου ηλεκτρονικού περιοδικού με τα αποκλειστικά νέα των Εθνικών Ομάδων. Χωρίς να θίγονται οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργήθηκαν προ της ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή αυτή μέσω του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα της www.pame-ethniki.gr/gnfc.
Λήψη ενημερώσεων:Επιλέξτε το πλαίσιο προκειμένου να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό που σχετίζεται με την Εθνική Ομάδα, και ενημερώσεων για τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ταξίδια με την Εθνική, δώρα και άλλες παροχές, και της λήψης του επίσημου ηλεκτρονικού περιοδικού με τα αποκλειστικά νέα των Εθνικών Ομάδων. Χωρίς να θίγονται οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργήθηκαν προ της ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή αυτή μέσω του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα της www.pame-ethniki.gr/gnfc.